CÔNG TY TNHH TMDV TIN HỌC VIỄN THÔNG BÌNH AN
MST: 2100684420
STK: 28246 – Ngân hàng TMCP Á Châu
Tên TK:  CÔNG TY TNHH TMDV TIN HỌC VIỄN THÔNG BÌNH AN
Địa chỉ: Số 35, Phạm Ngọc Thạch, P6, TP Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02943 860909 HOTLINE: 0939002535 | 0917911977