Lưu trữ Danh mục: Thông tin về máy chấm công

Máy chấm công là gì?

Máy chấm công là một thiết bị được sử dụng để ghi lại thời gian đến và rời khỏi của nhân viên trong một công ty hoặc tổ chức. Thiết bị này có thể sử dụng nhiều phương thức để ghi lại thời gian của nhân viên, bao gồm thẻ chấm công, quét vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc chữ ký điện tử.

Máy chấm công giúp cho các nhà quản lý có thể đánh giá được thời gian làm việc của nhân viên, tính lương và đánh giá hiệu suất công việc của họ. Ngoài ra, máy chấm công cũng giúp cho các công ty có thể quản lý thời gian của nhân viên một cách hiệu quả hơn, giảm thiểu các sai sót trong tính toán lương và tăng tính chính xác trong quản lý nhân viên.